TrainFoto
Socialistična Federativna Republika Jugoslavi  

ŽTO Novi Sad, JŽ – Jugoslavenske željeznice