TrainFoto

List of series and models

Аssotsiatsiya sokhraneniya istorii, Аssotsiatsiya sokhraneniya istorii zheleznykh dorog Ukrainy

Sort by:  alphabet  ·  quantityIn the “Quantity” column: all vehicles / in service only.

Models in regular service

ModelQuantity
Eu, Em, Er 1 / 0 List
L 1 / 0 List
MUZ4, MUZG4 1 / 0 List
PD2 1 / 0 List
Su 1 / 1 List
TE3 1 / 0 List
TGM1 1 / 0 List
TGM3 1 / 0 List
TU4 1 / 0 List
TU6 1 / 0 List
TU7 1 / 1 List
TU8 1 / 0 List
Total12 / 2